Skip to product information
1 of 1

Kinetic Reactor

Higienski indikator

Higienski indikator

Regular price €19,00 EUR
Regular price Sale price €19,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.
Predloženi izum je naprava za spremljanje higiene iztočnih mrežic na sanitarnih baterijah. Naprava po izumu omogoča hiter vpogled na sito iztočne mrežice, oziroma se zelo enostavno lahko spremlja koliko mehanskih delcev in nesnage se je s pretokom vode nakopičilo na iztočni mrežici sanitarne baterije. Nesnaga in trdi delci, ki nastajajo v cevovodih, kot nesnaga, ki se nabirajo po notranjih stenah cevi v obliki vodnega kamna in biofilma bakterij se posledično s pretokom vode odlepijo od notranjih sten cevi in se delci ustavijo na iztočnih končnih točkah, kot je mrežica na sanitarni bateriji.

Uporabniki pip so po naših raziskavah zelo malo ozaveščeni, da prav nesnaga, ki se ustavi na mrežicah sanitarnih baterij je v večini primerov že pred formiran biofilm bakterij kateri se z prisotnostjo sobne temperature še bolj eksponentno povečuje in posledično zaradi slabe higiene nevede uživamo bakterije, ki lahko škodujejo našem zdravju. Predlagano rešitev vidimo v prihodnosti kot novi standard za sanitarne baterije (pipe), saj bo možna redna kontrola higiene, s čimer se bo spodbudilo redno
čiščenje iztočnih mrežic. Inovacija bo tako omogočila čiščenje iztočnih mrežic takoj ko bo tudi najmanjši del nesnage prisoten na situ, saj nihče ne bo želel piti vodo prek nesnage in bo zato predhodno očistil mrežico in si nato natočil kozarec vode. Dodatno prednost vidimo tudi v tem, da bodo tudi ljudje, ki do sedaj niso čistili iztočne mrežice, ker so ta del izvajali njihovi bližnji, sami skrbeli za higieno iztočnih mrežic na pipah.

View full details